Zrównoważony rozwój

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiska

Firma Reiner jest aktywnie zaangażowana w działania na rzecz ciągłej poprawy możliwości recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów zużywanych w naszych procesach, a także wdrażania polityk mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zużycia energii odnawialnej. Wierzymy w odpowiedzialność środowiskową i pracujemy nad zminimalizowaniem naszego wpływu, promując zrównoważone praktyki i przyczyniając się do dbałości o środowisko.

Zmniejszenie naszego śladu węglowego

El mayor impacto de nuestra huella de carbono proviene de la utilización de fuentes de energías. En este sentido, Reiner está comprometido en implementar paneles solares en todas sus plantas de producción y optar por fuentes de energía renovable para cubrir aquellas necesidades que no pueden ser satisfechas mediante placas solares instaladas en nuestras plantas.

Zmniejszenie naszego śladu węglowego

Wpływ naszego śladu węglowego wynika z wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W związku z tym firma Reiner jest zaangażowana we wdrażanie paneli słonecznych we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych i wybieranie odnawialnych źródeł energii w celu zaspokojenia potrzeb, których nie można zaspokoić energią słoneczną.